Vallvera advocats
Telf. 977612259
 
El despatx
Voluntatdeservei
L'equip humà
Àrees d'actuació

Pau Tondo
M. Carme Domingo
Josep Maria Poca

Contacte

Enllaços

VOLUNTAT DE SERVEI

La filosofia d’aquest despatx ha estat des dels seus inicis atendre amb diligència i professionalitat les necessitats plantejades pels clients i donar-los una resposta eficaç i satisfactòria. D’aquesta base es projecten els nostres objectius de creixement, creant àrees d’especialització sota una coordinació global de despatx, per tal de poder resoldre les qüestions de manera ràpida, i amb un contacte directe amb el client, i tot això sota un únic i principal objectiu: la seva satisfacció.

La tasca de VALLVERA ADVOCATS SL pretén la sol·lució de conflictes, si es possible amb caràcter preventiu, i la vocació de donar als seus clients un assessorament jurídic integral mitjançant la negociació o mediació, i en el seu cas, acudir a la via jurisdiccional.  Amb un tracte personalitzat i amb la voluntat d’oferir un servei i esforç que permeti l’obtenció dels resultats desitjats amb la màxima dedicació, transparència i eficàcia.

 

 

 

© Vallvera Advocats - c/ Vallvera, 6, 1r-2a - Valls
Telf. 977 61 22 59