Vallvera advocats
Telf. 977612259
 
El despatx
Voluntat de servei
L'equip humà
Àrees d'actuació

Pau Tondo
M. Carme Domingo
Josep M. Poca

Contacte

Enllaços

JOSEP MARIA POCA

Llicenciat en Dret,  (URV) Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 2.002. Advocat en exercici del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. Col·legiat número 1.985.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

PENAL:

 • Assistència lletrada en defensa o acusació de delictes o faltes.
 • Reclamació de responsabilitat civil de delictes o faltes: accidents de circulació, negligències mediques, etc.

ADMINISTRATIU:

 • Contenciós administratiu: Assistència lletrada en tot tipus de processos contenciós administratiu.
 • Urbanisme: Plans urbanístics, la seva execució, expropiacions forçoses.
 • Responsabilitat patrimonial de les administracions publiques; accidentes en que tinguin a veure les Administracions Publiques.
 • Sancions administratives, tramitació de recursos en sancions de trànsit, medi ambient, permisos d’armes, etc....

CIVIL:

 • Reclamació d'impagats.
 • Morosos.
 • Accidents de circulació.

EXTRANJERÍA:

 • Sol·licitud de permisos de treball i residència.
 • Sol·licitud del N.I.E.

 

jmpoca@vallvera-advocats.com

 

© Vallvera Advocats - c/ Vallvera, 6, 1r-2a - Valls
Telf. 977 61 22 59