Vallvera advocats
Telf. 977612259
 
El despatx
Voluntat de servei
L'equip humà
Àrees d'actuació

Pau Tondo
M. C. Domingo
Josep Maria Poca

Contacte

Enllaços

M. CARME DOMINGO

Llicenciada en dret per la Universitat de Lleida, 1994. Advocada exercent en l’Il·lustre col·legi d’Advocats de Tarragona. Col·legiada número 1.782 del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ.

CIVIL:

 • Contractació: redacció de contractes particulars i d’empreses.
 • Execució judicial: embargs, terceries de domini i de millor dret.
 • Execució hipotecària: subhasta.
 • Incapacitació i tutela.
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual: indemnització per danys i perjudicis a tercers.
 • Reclamacions per defectes de construcció.

MATRIMONIAL:

 • Separació i divorci civil, contenciós i mutu acord.
 • Nul·litat canònica.
 • Parelles de fet.
 • Registre civil: Expedients d’adopció, canvis de nom i cognom.

SUCCESSIONS:

 • Testaments.
 • Declaracions hereus i acceptació herència.
 • Tramitació registral i fiscal.

IMMOBILIARI:

 • Contractes de compraventa, arres, permuta.
 • Arrendaments, desnonaments, reclamació de rentes, resolució de contractes.
 • Comunitats de propietaris: Reclamacions per quotes.

 

 

mcdomingo@vallvera-advocats.com

 

© Vallvera Advocats - c/ Vallvera, 6, 1r-2a - Valls
Telf. 977 61 22 59