Vallvera advocats
Telf. 977612259
 
El despatx
Voluntat de servei
L'equip humà
Àreesd'actuació

Pau Tondo
M. Carme Domingo
Josep Maria Poca

Contacte

Enllaços

ÀREES D'ACTUACIÓ

La composició del despatx esta orientada a donar sol·lució a les diferents matèries que exposem sense ser exhaustius.

CIVIL:

 • Obligacions i contractes.
 • Marimonial. Separacions i Divorcis. Parelles de Fet.
 • Dret de la Construcció. Responsabilitat deficiències construcció.
 • Dret Civil Català.
 • Tutela i Adopcions. Testaments i Dret Successori
 • Dret immobiliari. Arrendaments i contractació.
 • Propietat Horitzontal. Comunitats de Propietaris
 • Responsabilitat Civil Contractual i Extracontractual.

MERCANTIL:

 • Contractació Mercantil i reclamació deutes.
 • Execució Judicial i Extrajudicial.
 • Dret Canviari. Hipotecari. Embargs.
 • Dret Concursal e insolvències.
 • Deute. Cobrament i prevenció de morositat.

PENAL:

 • Assistència defensa i acusació en procediments penals.
 • Reclamació de responsabilitat derivada d’accidents de circulació, laboral.
 • Procediments Penals en delictes econòmics

ADMINISTRATIU:

 • Recurs Administratius
 • Contenciós-Administratiu.

EXTRANJERÍA:

 • Sol·licitud de permisos de treball i residència.
 • Sol·licitud del N.I.E

LABORAL:

 • Assessorament jurídic i derivació.

MEDIACIÓ:

 • Realització de mediacions en l'àmbit civil i familiar.

 

 

© Vallvera Advocats - c/ Vallvera, 6, 1r-2a - Valls
Telf. 977 61 22 59